Liturgický a mládežnícky program počas vianočných prázdnin

Na stiahnutie: Farské zvesti Vianoce 2017.


Všetkých mladých pozývame začať prázdniny a sviatky kvalitnou duchovnou obnovou v sobotu o 10:00 v Kaťáku. A potom si vychutnáme spolu tieto akcie: