Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 24. december 2017

Liturgický kalendár:
Dnes je štedrý deň. Sväté omše sú iba dopoludnia (sv.omše o 18.00 a 19.00 hod. nie sú).

Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.

Zajtra je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

V utorok je druhý deň oktávy Narodenia Pána a zároveň sviatok sv. Štefana. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

V stredu je sviatok sv. Jána, apoštola.

Vo štvrtok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.

Na budúcu nedeľu sa slávi Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pobožnosť na konci roka bude po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 hod. vo farskom kostole (sv. omša o 19.00 hod. nebude.)

1. Zajtra bude Vianočná ofera.
2. Ďakujeme všetkým brigádnikom a všetkým, ktorí pripravovali Vianočné sviatky v kostole. Taktiež Vám, ktorí ste rešpektovali čas spoločnej sv. spovede, aby sa mohli vyspovedať aj tí, ktorí docestovali.
3. Kto má záujem o koledovanie, môže sa zapísať do zoznamu pod chórusom. Zbierku Dobrá novina môžete podporiť aj odovzdaním milodaru kostolníkom v sakristii.