Silvester v Kaťáku

Tohtoročný Silvester bol naladený v súťažnom duchu. Na začiatok nám Saleziáni a Saleziánky zaspievali pieseň a potom sa už začali aktivity. Medzi rôzne súťaže patrili napr. súťaž navliekanie cestovín na špagetu, strieľanie z praku, stoličkový tanec a ubongo.

Medzi jednotlivými súťažami boli aj tanečné prestávky a každá prestávka mala svoju tému.

Po súťažiach sme si pustili video akcií z tohto roka a po ňom sme išli na adoráciu. Po adorácií sme si pred kostolom pustili ohňsotroj a popriali si šťastný nový rok.

Potom sme sa vrátili do Kaťáku a tancovali až do rána.

autori: Nika, Betka a Tomáš