Pozvánky skupiny Faustínum

Pozvánka na prednášku prof.Krčméryho

Pozvánka 3. november

Pozvánka 1. október

Pozvánka 3. september

Pozvánka 2. apríl 2017