Žiaci CZŠ sv. Dominika Savia sa duchovne obnovili

Žiaci cirkevnej základnej školy sv. Dominika prichádzali po triedach na duchovne obnovy: 27.februára IX.A, 14. marca VI.A a 28. marca VII.A. Vždy po druhej hodine v škole sa presunuli o Kaťáku, kde mali krátke občerstvenie, aktivity spojené s duch. slovkom, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a sv omšu.

Témou pre deviatakov a siedmakov bola cnosť nevinnosti a pre šiestakov to bol „Drakobijec alebo Boj proti 7 hlavným hriechom“.