Dubnicu navštívil misionár z Keraly, India

Dubnický kostol dnes navštívil misionár z Indie, Fr. Joy Nedumparambil sdb, aby porozprával o situácii v Kerale v Indii. Sprevádzal ho don Štefan Kormančík sdb, delegát pre saleziánske misie. V príhovore objasnil situáciu v Kerale a kam putujú prostriedky zo Zbierky Tehlicka tento rok.