Tešíme sa z novej generácie animátorov

Počas animátorského stretnutia v piatok 19.mája sa konala vzácna a jedinečná udalosť:
Medzi animátorov boli prijatí noví členovia, ktorí sa na túto službu oficiálne pripravovali od augusta. Mnohí z nich však už aj predtým zakúsili čaro animátorskej pomoci na prímestských táboroch, pri doučovaní alebo na krúžkoch.

Praktickým animátorským zácvikom ich cez školský rok sprevádzali aj sestry a animátorky-mamičky – počas aktivít v projekte Deti Svetla.

Medzi animátorov boli počas piatkového stretnutia prijatí:

Terez Babulíková

Lily Ritková

Dominika Ševčíková

Tobias Chudo

Viktor Smatana

Animátorov majú na starosti don Marek a sr. Lamiya, ktorí novopečených animátorov prijali do partie odovzdaním symbolov svetla, modlitby a dozrievania. Prajeme im na ich ceste veľa radosti, nových skúseností a kvalitný osobnostný rast.
A už teraz sa tešíme na novú generáciu, ktorá sa začne pripravovať od ďalšieho školského roka.

Text: Andrea Miklovičová, FMA

Foto: Danielaa Šušová, FMA