Spätná väzba na farnosť a saleziánske dielo

Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto šk. roka a plánovaniu nového a tiež pre vzájomné načúvanie a dialóg, ktoré sú predpokladom pre dobré pastoračné rozlišovanie, aby sme stále viac vedení Božím Duchom múdro odpovedali na potreby ľudí našej farnosti a diela.

Vaše postrehy môžete vyjadriť od utorka 6.6. do piatku 16.6. písomne vhodením pripraveného lístka do schránky v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode alebo elektronicky cez našu stránku saldub.sk.

Ďakujeme vopred za vašu ochotu a spoluzodpovednosť.

Link na elektonickú formu spätnej väzby:

https://forms.gle/w7zkijCr88sanveX6