Oznamy na slávnosť: Najsvätejšej Trojice – 4. jún 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (aj pre školu) a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod., v Prejte o 17.45 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia.
Budúca nedeľa je 10. nedeľa v Cezročnom období.

  1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
  2. V piatok majú birmovanci mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod.
  3. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Melčiciach v dňoch 22. – 25. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
  4. Prehľad letných podujatí nájdete na nástenke a prihlášky na tábory na našom webe. Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili čo najskôr, keďže kapacity sú obmedzené.
    Prihlasovanie na rodinný tábor je do dnešnej nedele.
  5. Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto školského roka a plánovaniu nového a tiež pre vzájomné načúvanie a dialóg, ktoré sú predpokladom pre dobré pastoračné rozlišovanie, aby sme stále viac vedení Božím Duchom múdro odpovedali na potreby ľudí našej farnosti a diela. Vaše postrehy môžete vyjadriť v dňoch 6. – 16. júna písomne – vhodením pripraveného lístka do schránky v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode, alebo elektronicky – cez našu stránku www.saldub.sk. Ďakujeme vopred za vašu ochotu a spoluzodpovednosť.
  6. Chceme vás povzbudiť k aktívnejšiemu zapájaniu sa do odpovedí a spevu počas sv. omší, aby sme viac pri liturgii prežívali, že sme jej aktívni účastníci a nielen diváci.
    Naďalej vás prosíme o pomoc pri hľadaní nových organistov.