Oznamy na 10. nedeľu v Cezročnom období – 11. jún 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 11. nedeľa v Cezročnom období.

 1. Vo štvrtok bude Duchovná obnova dospelých pred letom v Kostole sv. Jána Bosca, podobne ako to bolo v advente a v pôste. Začne o 17.00 hod. počúvaním Božieho slova, príhovorom, tichou adoráciou, možnosťou prijať sv. zmierenia a o 18.30 hod. zakončíme sv. omšou.
 2. V piatok je po mládežníckej sv. omši animátorské stretnutie.
 3. Záujemcovia o duchovné cvičenia vysokoškolákov a mladých pracujúcich do 30 rokov v Melčiciach v dňoch 22. – 25. júna nech sa hlásia u don Bohuša.
 4. Budúcu nedeľu uzatvárame prihlasovanie na letné tábory.
 5. Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto školského roka a plánovaniu nového a pre vzájomné načúvanie a dialóg. Túžime, aby nás stále viac viedol Boží Duch a aby sme múdro odpovedali na potreby. Vaše postrehy môžete vyjadriť do piatku 16. júna písomne vhodením pripraveného lístka v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode alebo elektronicky cez našu stránku www.saldub.sk. Ďakujeme vopred za vašu ochotu a spoluzodpovednosť.
 6. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole. Každá nedeľa a sviatok majú svoj obrázok, ktorý si deti môžu vyfarbiť a zároveň aj zapísať miesto, kde boli v nedeľu na sv. omši.
 7. Pozvania z diecézy:
  > Zapojiť sa do Modlitbovej reťaze s úmyslom ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť, ktorá sa uskutoční v stredu 14. júna v areáli nemocnice v Žiline od 7.00 do 15.00 hod.
  > Diecézna charita Žilina pozýva zapojiť sa v dňoch 16. – 17. júna do letnej potravinovej zbierky na pomoc chudobným vo vybraných predajniach Tesco. Zoznam a viac info na www.charitaza.sk. Do zoznamu patrí aj Tesco v Dubnici nad Váhom.