Oznamy na 11. nedeľu v Cezročnom období – 18. jún 2023

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
V piatok je spomienka sv. Jozefa Cafassa, kňaza a duchovného sprievodcu sv. Jána Bosca.
V sobotu je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa a zároveň je dňom posviacky kostola sv. Jakuba, ktorého výročie budeme liturgicky sláviť v nedeľu vo farskom kostole pri všetkých sv. omšiach.
Budúca nedeľa je 12. nedeľa v Cezročnom období, cez ktorú bude aj zbierka na dobročinné diela Svätého Otca a poobede bude miništrantské stretnutie.

 1. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, podnety nám poslúžia pri hodnotení a augustovom plánovaní, po ktorom vás budeme informovať o smerovaní našej farnosti a diela.
 2. Tanečná skupina Laura Dance zo SCVČ Laura pod vedením Sisi Porubanovej vás dnes pozýva na ich záverečné tanečné vystúpenie o 15.30 hod. v Katolíckom dome, kde sa predstavia so svojimi choreografiami v rôznych tanečných štýloch.
 3. V piatok po mládežníckej sv. omši je animovaný večer pre mladých v záhrade a na ihriskách, pri ktorom bude aj rozlúčka nášho rehoľného brata saleziána Jána Drgoňa – Bobeho s mladými. Zároveň v Kaťáku bude ponuka Kaťák pre rodiny.
 4. V sobotu sa konajú kňazské vysviacky dvoch našich spolubratov saleziánov v Prešove. Viac info na plagáte. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 5. Kto by mal záujem o púť na Spišskú Kapitulu 28. júna nech sa informuje v sakristii farského kostola.
 6. Rozlúčka vo farnosti so sr. Gabikou a sr. Elen a saleziánom Jánom Drgoňom bude v nedeľu 2. júla pri sv. omši o 9.00 hod.
 7. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebude ani mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri. Posledná adorácia a mládežnícka sv. omša pred letom bude 30. júna.
 8. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež aj časom na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné
  > sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a piatok o 19.00 hod., v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu o 17.00 hod., v sobotu o 19.00 hod., v nedeľu o 11.15 hod. počas letných prázdnin nebudú
 9. Deti si po sv. omši môžu zobrať zo sakristie motiváciu na prázdniny: Moje prázdniny v kostole.