Skvelý úspech našich piatakov!

Žiaci 5. ročníka Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom dosiahli výborné výsledky v celoslovenskom testovaní, ktoré každoročne organizuje NÚCEM. Zo slovenského jazyka dosiahli percentuálnu úspešnosť 81% a z matematiky 86,7%.

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v rámci celej SR bola zo slovenského jazyka 64,8% a z matematiky 63,4%. To znamená, že naši žiaci boli v porovnaní s priemerom všetkých škôl Slovenska zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky o 23,3%. V rámci Žilinskej diecézy obsadili medzi cirkevnými školami prvé miesto.

Veľká vďaka za dosiahnutý úspech patrí pani učiteľkám I. stupňa, ktoré v deťoch budovali pevné základy vedomostí a, samozrejme, aj pani učiteľkám slovenského jazyka a matematiky, Mgr. Brišovej a Mgr. Loduhovej, ktoré žiakov svedomite pripravovali na ich prvú náročnú skúšku. Žiaci pri príprave na testovanie pracovali aktívne, usilovne a tento svedomitý prístup ich priviedol ku krásnemu výsledku, na ktorý môžu byť právom hrdí. Blahoželáme! :)