Provinciál so saleziánskou rodinou o kvase

Tohtoročnú dubnickú vizitáciu otvoril provinciál saleziánov, don Peter Timko SDB, stretnutím so saleziánskou rodinou.

Hneď v úvode odznelo zopár čísel:

na celom svete momentálne existuje 32 zložiek saleziánskej rodiny,

z toho 9 máme na Slovensku

a po prepočítaní sa našlo 6 z toho v Dubnici nad Váhom.

To bolo veľké povzbudenie – aký bohatý a rozmanitý saleziánsky život má toto mesto.

Každý z prítomných dostal slovo – povedať novinky zo svojho života ale zo života svojej zložky. Prítomné boli sestry, saleziáni spolupracovníci a členovia združenia ADMA.

Počas toho sa rozvinula aj debata, ako by dnes don Bosco pristupoval k pastorácii mladých. Padli návrhy, že by ich učil kriticky myslieť a pôsobil medzi nimi predovšetkým nemanipulatívne. Že by si dal tú námahu veci im trpezlivo objasňovať a vysvetľovať. Ale možno by aj použil ich spôsob reči a „ich zbrane“. A veľa by ich počúval, aby ich pochopil a dal im pocit prijatia.

Na záver don Peter povzbudil saleziánsku rodinu myšlienkami zo Strenny hlavného predstaveného, ktorý drží jednu líniu. Tento rok to bolo „Nič nasilu, všetko s láskou“. A na budúci rok nás vyzýva byť kvasom. Obe myšlienky majú spoločné to, čo odznelo aj v diskusii medzí prítomnými: pôsobiť medzí mladými – a ľuďmi celkovo – bez nátlaku, ponúkať, povzbudzovať, inšpirovať a veľa hovoriť najmä svojím životom.

Na záver stretnutia sa konala v Kostole sv. Jakuba sv. omša pre celú farnosť.

Vizitácia trvala od 20. októbra do nedele 23. októbra 2022.

text: sr. Andrea Miklovičová

foto: don Cyril Gajdoš SDB, sr. Andrea Miklovičová FMA