Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 23. október 2022 (Misijná nedeľa)

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
V sobotu je spomienka bl. Michala Ruu, kňaza a 1. nástupcu don Bosca.
Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.

  1. Misijná zbierka vyniesla 1930 €. Výťažok bude použitý na podporu saleziánskej misie v Jakutsku a Aldane, misijných dobrovoľníkov a novicov z Madagaskaru.
  2. Dnes je stretnutie miništrantov o 15.00 hod. v Katolíckom dome a dnes začne aj predaj sviečok za nenarodené deti. Sviečky si budete môcť kúpiť za dobrovoľnú sumu po svätých omšiach v nedeľu a počas týždňa až do 2. novembra. 
  3. V stredu pôjdeme spolu s birmovancami a mladými na Godzone do Žiliny. Kto sa chce z mladých ku nám ešte pridať, nech sa prihlási u don Bohuša do dnes večera mailom.
  4. Vo štvrtok je stretnutie prípravkárov o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  5. V piatok po mládežníckej sv. omši je tu znova Kaťák pre rodiny. Je to nová ponuka pre rodiny s väčšími deťmi, ktorým chceme raz za mesiac ponúknuť priestory Katolíckeho domu na spoločné neformálne stretnutie, pri ktorom môžu rodičia debatovať v našom bare, objednať si pizzu a deti sa môžu hrať v telocvični. Chceme aj takto podporovať kultúru stretávania sa v našej farnosti.
  6. V duchu don Bosca byť nielen dobrými kresťanmi, ale aj čestnými občanmi vás chceme povzbudiť k účasti na komunálnych voľbách, kde môžeme konkrétne a konštruktívne prejaviť našu spoluzodpovednosť za naše mesto a kraj a tak hájiť kresťanské hodnoty v občianskej spoločnosti ktorej súčasť tvoríme.
  7. Po dvojročnom úsilí aktívnych ľudí našej farnosti vás pozývame zúčastniť sa na požehnaní pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti na Novom cintoríne budúcu nedeľu o 15.00 hod.