Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 30. október 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Poobede o 15.00 hod. bude pobožnosť na Novom cintoríne.
V stredu je spomienka všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú ako cez týždeň + pridávame v tento deň: sv. omšu o 8.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a sv. omšu v Prejte o 15.45 hod., po ktorej bude pobožnosť na cintoríne.
V Prejte po zmene času budú piatkové sv. omše o 15:45 hod.
Využime možnosť získavať počas týchto dní, úplné odpustky pre duše v očistci. Viac info nájdete na nástenke.
V piatok je spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa.
Budúca nedeľa je 32. v období cez rok.

  1. Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na požehnanie pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti na Novom cintoríne.
  2. Oznam pre rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po sv. omši si spolu s nálepkou zoberte aj pracovný list, ktorý sme pre vás pripravili. Rodičia a deti, ktorí neboli na minulom stretnutí budú mať náhradné stretnutie dnes o 16.30 hod. v Katolíckom dome.
  3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba a keďže je pred sviatkami všetkých svätých a zosnulých budeme spovedať aj v pondelok od 17.00 hod. pri Kostole sv. Jakuba. Prosíme využite zvlášť pondelok.
  4. Na prvý piatok bude o 7.50 hod. sv. omša pre školu v Kostole sv. Jakuba a o 17.00 hod. chvály.
    Mladých pozývame o 19.00 hod. na duchovnú obnovu, ktorú zakončíme o 20.15 hod. mládežníckou sv. omšou.
  5. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.
  6. V sobotu o 8.00 hod. bude brigáda spojená s oplotením pri Kostole sv. Jána Bosca, pri ktorej by sme chceli dokončiť dlhšiu bočnú stranu a tak v tomto roku uzavrieť práce a na jar pokračovať s prednou stranou.
  7. V ponuke na stolíkoch je misijný kalendár. Je zadarmo a kto chce môže prispieť priloženým šekom na misie.