Duchovné cvičenia združenia ADMA

ADMA – združenie Panny Márie Pomocnice

Od 27 – 30. 10.2022 naša osemnásť členná skupina prežila duchovné cvičenia v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.

Spolu s don Petrom sme vystúpili na štyri vrchy evanjelia svätého Matúša. Prežili sme v rozjímaní s Ježišom jeho pokúšanie, ale aj premenenie na hore. Dar blahoslavenstiev a horskej reči, ale aj stretnutie po zmŕtvychvstaní, pri Jeho rozlúčkovej reči.  Kontakt s o svätým Písmom, ktoré máme pri spoločnom lectio divina  v kostole svätého Jána Bosca  sa ukázal pomocou. Stretať sa so Slovom  a dovoliť mu, aby nás Slovo čítalo.

Boh hovorí, ale prežiť niekoľko dní v tichu pri jeho počúvaní vôbec nie je ľahké. Vďaka za skúsenosť tohto ticha a v ňom Slova, ktoré sa obracia ku každému z nás.