Oznamy na 32. nedeľu cez rok – 6. november 2022

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.
Vo štvrtok je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.
V sobotu je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
Budúca nedeľa je 33. v období cez rok.
Využime do 8. novembra možnosť pomáhať dušiam v očistci.

 1. Dnes o 15.00 hod. je miništrantské stretnutie v Katolíckom dome a tiež o 15.00 hod. slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. V utorok a stredu budeme mať pre 2. stupeň žiakov našej Cirkevnej školy duchovnú obnovu.
 3. V stredu majú naši birmovanci 4. maxistretko a v piatok mládežnícku sv. omšu o 19 hod. 
 4. Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov ilavského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9.30 hod. v Kostole sv. Jakuba a po nej bude krátka adorácia. Ste srdečne pozvaní.
 5. Z piatka na sobotu je animátorská chata. Pozvaní sú animátori a prípravkári.
 6. Budúcu nedeľu bude novembrové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život. Viac info dostanú rodičia mailom.
 7. Ukončili sme vnútornú rekonštrukciu toaliet pri Kostole sv. Jakuba v sume 8194,80 €.
  Podarilo sa nám aj znížiť energetickú náročnosť tejto stavby novou strechou so zateplením v sume 2245,74 € a tiež výmenou okien a dverí v sume 2412,65 €. Zatiaľ výdaje spolu sú 12853,19 €. Čaká nás ešte zateplenie fasády s odhadovanou sumou cca. 2000 €. Ďakujeme za vašu podporu a štedrosť, ktorú preukazujete vašimi príspevkami na farnosť cez zvonček každú nedeľu.
 8. Na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) sa uskutoční deň otvorených dverí 11. novembra a 9. decembra, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov, a grafikov. Ste srdečne vítaní.
 9. Na stolíkoch je mesačník Naša Žilinská diecéza s príspevkom za 1 €.
 10. Oznam čítať len na 10.00 v DB: Keďže sme pridali sv. omšu o 11.15 hod., na ktorej je najviac detí, detský príhovor bude bývať len na sv. omši o 11.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Ďakujeme za pochopenie.