Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 13. november 2022

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
Budúca nedeľa je 34. nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme.

  1. Dnes je novembrové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život. Viac info dostali rodičia mailom.
  2. V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež.
    V sobotu 19. novembra 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Kto by mal záujem nech sa prihlási u don Bohuša. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: facebook, instagram a stránke: mladez.dcza.sk. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
  3. Naše zapojenie do týždňa pre mládež bude cez piatkový program pre nich. Začneme mládežníckou sv. omšou a budeme pokračovať animovaným večerom v Kaťáku – tentokrát živým človeče v telocvični. Milí mladí ste srdečne pozvaní.
  4. Hudba pri liturgii nie je bezpodmienečne nutná, ale je jej dôležitou súčasťou, pretože jej dodáva posvätnosť, vznešenosť a slávnostnosť. K tomu sú potrební chrámoví hudobníci – organisti. Pred časom sme vám adresovali oznam, že hľadáme nových organistov, pretože naša farnosť má už dlhšiu dobu problém pokryť omše s tými existujúcimi. Táto výzva žiaľ nenašla uspokojivú odozvu a preto sa znova na vás obraciame s prosbou. Ak poznáte noty, viete hrať na klávesovom nástroji a boli by ste ochotní hrávať na sv. omšiach, prihláste sa u p. farára alebo ktoréhokoľvek organistu. Vieme poskytnúť pomoc pri zaškolení v hre na organ a rátame s tým, že budete potrebovať určitý čas na cvičenie.
  5. Chceli by sme zaviesť drobnú zmenu v odpovedi na záverečnú doxológiu Eucharistickej modlitby. Kňaz v tejto časti sv. omše zaspieva „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi…..“ a ľud aktuálne odpovedá trojitým spievaným „Amen“. Aby sme odlíšili sviatočný deň od všedného, budeme trojité „Amen“ spievať s organom len v nedele a sviatky. Vo všedné dni budeme spievať len jedno „Amen“ bez organu.
  6. Na stolíkoch je časopis don Bosco dnes – zadarmo a Viera do vrecka – s príspevkom 3€.