Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme – 20. november 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie.
V utorok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
Vo štvrtok je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.
Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa v roku A. Vstupujeme do adventného času prípravy na Vianoce. Povzbudzujeme vás zaobstarať si aj doma rodinný adventný veniec. Môžete si ho doniesť budúcu nedeľu a položiť pred oltár na požehnanie pred každou sv. omšou.

 1. Dnes je miništrantské stretnutie o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. V stredu je Maxistretko birmovancov o 19.00 hod. a vo štvrtok stretko prípravkárov.
 3. V piatok o 15.00 hod. bude u sestier saleziánok výroba adventných vencov – okrem vetvičiek si všetko treba priniesť.
 4. V piatok po mládežníckej sv. omši je tu znova Kaťák pre rodiny.
 5. V sobotu o 19.00 hod. pozývame všetkých mužov, ktorí sa zapojili do brigád pri Kostole sv. Jána Bosca na stretnutie v Kaťáku s pohostením. Chceme im aj takto vyjadriť vďaku a budovať spoločenstvo.
 6. Informácia z predaja Sviečok za nenarodené deti. Celkovo sme ako farnosť kúpili 357 sviečok v sume 779 €, ktoré poputujú organizácii Fórum života na podporu matiek v núdzi.
 7. Saleziáni spolupracovníci a cirkevná škola organizujú zbierku bicyklov na podporu dochádzky detí do školy v Afrike. Zbierajú sa bicykle pojazdné i nepojazdné so všetkým príslušenstvom, ktoré môžete odovzdať pri hlavnom vchode Cirkevnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici v termíne 28. až 30. novembra 2022 od 7.00 do 17.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke.
 8. Od zajtra sa vraciame k vysluhovaniu sviatosti zmierenia vo vnútri kostola sv. Jakuba. Ak nás bude spovedníkov viac, je možné prijať sv. zmierenia aj vonku, čo je vždy dôkazom toho, že sa v prvom rade vždy spovedá v kostole.
 9. List biskupov mladým, ktorý nájdete aj na nástenke:
  Drahí mladí,
  počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie. Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest. Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme. Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby. V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“ K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my. Biskupi Slovenska