Príprava na 1.sväté prijímanie u dona Bosca

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, sa stretli v nedeľu 20. marca v kostole sv. Jána Bosca. Zažili tu spoločne svätú omšu, počas ktorej im pán farár Bohuš Levko vysvetlil jednotlivé časti bohoslužieb aj predmety, ktoré sa tam používajú.

Na záver deti vybehli na priestranstvo za kostolom, kde sa spolu zahrali obľúbené hry, hlavne boj o šatku: Sever proti Juhu.

Na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti pripravuje okolo stodvadsať detí. Popri nich prebieha aj príprava rodičov na tento veľký deň ich detí. Rodičom aj prvoprijímajúcim sa venuje pastoračný tím zložený zo saleziánov, sestier a animátorov.

Slávnosť už sa približuje míľovými krokmi – do soboty 21.mája deťom zostáva už len zopár spoločných stretnutí.

text: sestry FMA Andrea a Danka

foto: Peter Bicák SDB