Oznamy na Svätodušnú nedeľu – 23. máj 2021

Liturgický kalendár:
Zajtra slávime slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod. Po nej bude požehnanie opraveného zvonu a predstavenie všetkých zvonov.
V stredu je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je sv. Pavla VI., pápeža a tiež bl. Jozefa Kowalskeho, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

  1. Zbierka na katolícke masmédiá, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 820 €. Pán Boh zaplať!
  2. Miništrantské maxistretko bude na budúci týždeň o 15.00 hod.
  3. Chceme Vás informovať o personálnych zmenách v našej komunite aj v komunite sestier. Z komunity našich sestier saleziánok odchádzajú tri sestry. Sr. Danka Oremová odchádza do Košíc, sr. Fany do Rožňavy a sr. Edita do Michaloviec. Komunitu sestier posilnia nové sestry: sr. Danka Šušová, ktorá prevezme službu direktorky komunity a sr. Andrea Miklovičová. Z komunity bratov saleziánov tento rok neodchádza nikto. Naopak komunitu posilní don Jozef Motýľ, ktorý sa po 10 rokoch vráti do Dubnice. Zahrňme všetkých do svojich modlitieb, aby dokázali napĺňať poslanie, ktoré im bude zverené.