Oznamy na 18. nedeľu v Cezročnom období – 6. august 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Dominika, kňaza.
V stredu je sviatok sv.Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
V piatok je spomienka sv. Kláry, panny.
Budúca nedeľa je 19. nedeľa v Cezročnom obdodbí.

  1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
  2. V hodovej zbierke sa vyzbieralo 1200 € pre saleziánsku komunitu. Ďakujeme za vašu štedrosť.
  3. Na brigádu pri Kostole sv. Jána Bosca budúcu v sobotu 12. augusta znova pozývame okrem mužov aj chlapcov od 14 rokov. Začíname o 8.30 hod.