Oznamy na 19. nedeľu v Cezročnom období – 13. august 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
V utorok je PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše budú v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. V penzióne o 16.00 hod.
V stredu je v Kostole sv. Jána Bosca 7. výročie posviacky chrámu, ktoré budeme sláviť v nedeľu vo pri všetkých sv. omšiach v tomto kostole.
Budúca nedeľa je 19. nedeľa v Cezročnom obdodbí.

  1. Ďakujeme chlapom a chlapcom za zapojenie sa do brigády pri Kostole sv. Jána Bosca a budeme pokračovať aj v sobotu 19. augusta. Začíname o 8.30 hod.
  2. Naša sestra saleziánka Lamyia Jalilová bude skladať doživotné sľuby v piatok 1. septembra v Banskej Bystrici. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnostnej sv. omše môže sa zapísať v sakristii našich Kostolov sv. Jakuba a sv. Jána Bosca spolu s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 27. augusta. Autobus bude odchádzať od Katolíckeho domu o 7.30 hod.