Oznamy na 17. nedeľu v Cezročnom období – 30. júl 2023

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V utorok je sviatok sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
Na budúcu nedeľu je sviatok Premenenia Pána.

  1. Ďakujeme za sprevádzanie modlitbami a podporu pri Prímestskom tábore Cirkevnej školy.
    A tiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do včerajšieho upratovania Kostola sv. Jána Bosca.
  2. V utorok 1. augusta sa budú v Kostole sv. Jakuba po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na september a október.
  3. Tento týždeň je aj prvopiatkový, preto spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. v Kostole sv. Jakuba a podľa našich možností aj cez sv. omšu alebo po nej.
  4. V sobotu je Fatimská sobota ako zvyčajne.