Tínedžeri sa vrátili zo stredoveku

Po dvoch rokoch sa opäť podarilo obnoviť tradíciu tínedžerských pobytových táborov. Tretí júlový týždeň v rekreačnom zariadení Planinka pri Dechticiach vypukol stredovek a účastníci tábora mali možnosť zažiť, aké to bolo žiť v tejto dobe.

V programe klasicky nechýbal táborák, diskotéka, nočná hra, súťaže skupiniek, kúpalisko, výlet na hrad a ani každodenná svätá omša, ktorú hudobne sprevádzala kapela Stredovek Band.

Počas večerných modlitieb sa táborníci zoznámili každý deň s inou pobožnosťou, ktorá vznikla práve v stredoveku a je obľúbená dodnes, napríklad: ruženec, modlitba pútnika, Duša Kristova a breviár.

Atmosféru tábora vám priblížime prostredníctvom hitparády najplepších zážitkov z programu:

TÁBOROVÉ TOPKY

Najzábavnejšia aktivita: testovanie vlastnoručne vyrobených pltí na lesnom jazierku. Dobrá správa – nikto z testujúcich sa neutopil, aj keď niektoré z plavidiel mali tendenciu ísť ku dnu.

Najduchovnejšia aktivita: nočné putovanie ku kláštoru Katarínka za svetla lampášov a pochodní a potom slávenie svätej omše v polo-zrekonštruovanom kostolíku – pod klenbou hviezdnatej oblohy.

Najmilšia aktivita: keď dievčatá privítali chlapcov, ktorí sa vrátili z bojových hier, sladným aj sladkým pohostením z vlastnej výroby.

Najnespravodlivejšia aktivita: keď šľachta mohla v súťaži nosiť vodu vo vedierku a nevoľnící iba v „decových“ pohárikoch. Alebo keď najchudobnejší nemali pri večeri právo na príbor.

Na čo nechcú účastníci zabudnúť: na ľudí a skvelý kolektív

Najobľúbenejšia hra: sever proti juhu

Prelomová hra: hasenie ohňa, pričom jedinou nádobou na presun vody sú ústa.

Najčastejšie hraná pieseň: Podaj mi ruku :-)

Najdojímavejšia aktivita: keď si účastníci prečítali listy, ktoré im tajne pred táborom napísali rodičia. Veru, boli aj slzičky. Ďakujeme rodičom za spoluprácu.

Najpohodovejšia aktivita: workshopové popoludnie – rezbárstvo, šerm, lukostreľba, lanová dráha, hra na ukulele, maľovanie na keramiku, modelovanie, opletanie kamienkov…

Tábora sa zúčastnili naši birmovanci, mladší animátori a mladí z Dubnice a okolia. Veríme, že sa s nimi ešte stretneme na našich akciách počas roka alebo minimálne opäť o rok na ďalšom tínedžeráku.

Text: Andrea Miklovičová, FMA & animátorský tím

Foto: Bohuš Levko, SDB, Mária Vojtušová