Oznamy na 15. nedeľu cez rok  – 10. júl 2022

  

Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy.

V piatok je spomienka Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna Európy.

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.   

1.  Ďakujem za sprevádzanie modlitbami a podporu pri prímestskom a skautskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: chlapčenskú chatovačku pre 5. – 9.- r. zš. Ešte máme voľné miesta, môžete sa prihlásiť u don Peťa alebo Jana Drgoňa. 

2.  Dávame do pozornosti púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži v dňoch 15.-17. júla 2022. Počas púte bude možné prijať škapuliar a novokňazské požehnanie. Nedeľná svätá omša s o. biskupom Petrom Beňom bude vysielaná v priamom prenose Televízie LUX.