Nielen cyklistika potrebuje tréning…

Ale aj duchovný život. S týmto odkazom sa niesla tohtoročná púť cyklistov v Pominovci, ktorá sa konala v nedeľu 25.8.2019.

Slávnostný kazateľ biskupský vikár Marek Hriadeľ odkázal viac ako 1150 cyklistickým účastníkom svoje posolstvo o nesení každodenného kríža.

Púte sa zúčastnili nielen cyklisti z viac ako 40 miest a obcí, najďalej podľa štatistiky z Maduníc. Na záver slávnosti okrem
tradičného požehnania bicyklov tentokrát požehnal kríž, ktorý ostane ako pamiatka pred starobylým kostolíkom.

Púte sa zúčastnili aj viaceré rodiny z Dubnice.

napísal: Ján Drgoň sdb