Naši prvoprijímajúci prijali najväčší Dar

Prvoprijímajúce deti sa konečne dočkali svojho dňa „D“. V sobotu 27. mája 2017 sa priestranstvo pred farským Kostolom sv. Jakuba zaplnilo deťmi a ich príbuznými. V slávnostnom sprievode deti prišli do krásne vyzdobeného kostola. Ich duše vyzdobené milosťou sviatosti zmierenia prijali najväčší dar – Ježiša v Eucharistii. Na záver sa rodičia i deti poďakovali pánu farárovi Mariánovi Bielikovi SDB za celoročnú prípravu počas nedeľných svätých omší a pravidelných katechéz. Vyjadrili vďaku Petrovi Štellmachovi SDB za mesačné stretnutia, ktoré im pripravil spolu s animátormi. Venovali tiež kvietky vďaky svojim katechétkam za prípravu v škole.

A čo je najkrajšie? V nedeľu to nevzdali a takmer v plnej zostave zaplnili obidva kostoly, aby vo farskom spoločenstve znova prijali Ježiša do svojho srdca.  Po sv. omši, pri krátkej videoprezentácii, si  s chuťou zaspievali, podobne ako na svojom prvom sv. prijímaní.

Stanislava Prítrská