Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 28. máj 2017

Liturgický kalendár:

V pondelok je v saleziánskej rodine spomienka v. Jozefa Kowalského, kňaza a mučeníka.

Vo štvrtok je spomienka sv. Justína, mučeníka.

V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Marcelína a Petra, mučeníkov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, Ugandských mučeníkov. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod.

 

1. Pozývame Vás dnes o 15.00 hod. na spoločné popoludnie do farskej záhrady pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice. Kto chce môže priniesť koláče priamo do záhrady. Pozývame aj deti, ktoré boli na prvom sv. prijímaní.

2. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu pred večernou sv. omšou.

3. Chceme poprosiť rodičov, aby dohliadli na svoje malé deti, aby nerozhadzovali kamienky z chodníka okolo kostola (týka sa to farského aj nového kostola, a tiež z kvetinového záhona pri farskom kostole). Ak sa deti s kamienkami hrajú nech ich vrátia späť.

4. Na sv. omše na júl a august začneme zapisovať vo štvrtok po rannej aj večernej sv. omši v sakristii farského kostola.