Miništranské maxistretko

img_0364

Po dlhej pauze sa naši miništranti opäť stretli v maxi počte, aby spoločne strávili krásne nedeľné popoludnie v kruhu svojich kamarátov. Na úvod ich don Peter Štellmach ponúkol  chutnými sladkosťami a začal sa rozhovor plný zážitkov od posledného stretnutia.

Po veselej debate sa miništranti presunuli na saleziánsku záhradu, kde si zahrali hru Sever proti juhu. Chlapci si pri nej dobre zabehali a vyskúšali prácu v tíme. Taktiež nechýbala radosť v ich očiach, smiech a krik.

img_0316

Po zábavnej hre sa vrátili do katolíckeho domu. Tam sa dozvedeli niečo o sviatku všetkých svätých, o získaní odpustkov pre duše v očistci a o tom, prečo je Halloween v rozpore so základnými kresťanskými hodnotami. Nakoniec spoločné stretnutie ukončili krátkym príbehom s hlbokou myšlienkou.

(Jaroslav Minárik)