Manželské páry obnovili svoju vernosť

V rámci Národného týždňa manželstva (NTM) si aj v Dubnici nad Váhom manželské páry obnovili svoj manželský sľub. Stalo sa tak počas svätej omše v stredu 15. februára v Kostole sv. Jána Bosca.

Don Peter Bicák, SDB, počas príhovoru vyzdvihol teologickú pravdu, že manželstvo je krásnym obrazom Božej lásky a naopak – že Božia láska sa zrkadlí v živote manželov a celej rodiny. Aj v obetných daroch bolo vyjadrené zastúpenie každého člena rodiny.

Na záver bohoslužby farár don Bohuš Levko, SDB, požehnal mamičky, ktoré čakajú dieťa.

Tothoročnou témou NTM bolo tajuplné slovo „odkaz…“. Na webstránke NTM autori myšlienky vysvetľujú hlavnú ideu takto: „Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú. A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame živé správy o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.“

„V Trenčíne majú Lamačské chvály a my tu – máme vás,“ okomentovala situáciu Peťa Babulíková s pohľadom na Ukulele band a malé speváčky a speváčikov, ktorý sprevádzali liturgiu a dodali jej rodinnú atmosféru.

Účastníci slávnosti sa s nami podelili o svoje dojmy:

Janka a Jožko:

Oslovilo nás, že manželská láska je pripodobnením Kristovej lásky k cirkvi. Že ako manželia máme takúto jedinečnú výsadu.

Rodina Hudcovská:
Pre nás ako rodinu znamenala táto sv. omša veľmi veľa. Sme manželia, ktorí si vôbec nedávajú na sv.Valentína žiadne darčeky. Ale my sme dostali od Boha veľký a krásny dar tým, že sme si mohli obnoviť manželský sľub a tým, že sme si pripomenuli veľkosť a dar našej rodiny. Za čo veľmi pekne ďakujeme. A ďakujeme aj za veľmi veľa vecí. Ale hlavne za spoločenstvo ľudí, ktorí tvoria jednu veľkú rodinu.  A ja, ako mama ďakujem, že môžem vidieť moje najmenšie dieťa také šťastné, keď spieva spolu s deťmi na Božiu slávu! Ďakujeme!

Peťa:

Mňa na svätej omši počas NTM veľmi oslovili tri veci.

1. Prišli aj staršie manželské páry,ktorým záleží na svojom manželstve, a tým sú pre mňa svedectvom, že manželstvo treba obnovovať v každom veku.

2. Spoločenstvo mladých rodín s deťmi, ten džavot počas omše bol ako včielky v úli.

3. Ako muž – otec rodiny niesol obetný dar sviecu, ako symbol Boha, ktorého vnáša do rodiny.

Janka:

Mňa oslovilo, ako don Peťo krásne hovoril o manželstve a koľko manželských párov prišlo, aby si obnovilo manželský sľub. Je to také povzbudivé, že niečo chcú robiť pre svoje manželstvo. Ba dokonca pýtajú si to najviac, čo môžu dostať.

Katka:

Všetci vieme, že o manželstvo sa treba starať, byť za neho vďační, že nie je samozrejmosťou. Občas na to ale zabúdame. Je veľmi dobré a obohacujúce si to pripomínať, počuť to z úst iných, byť v spoločenstve iných rodín. Vďaka Bohu za naše rodiny.

Aďka:

Mňa v prvom rade potešil taký plný kostol ľudí v stredu. V porovnaní s predchádzajúcimi stredami – som bola milo prekvapená. A potom slová dona Petra, ako hovoril, že mama keď doma navarí, je to tiež prejav Božej lásky. Ja to beriem ako samozrejmosť-povinnosť variť rodine, ale som rada, že don Peter mi pripomenul, ako to vlastne v skutočnosti je.

Martina:

Popravde, z kázne si pamätám málo. Trošku ma zamestnávali deti, no atmosféra, ktorá v kostole panovala, bola naplnená radosťou a láskou. Moment, kedy som sa chytila s manželom za ruku, aby sme si obnovili svoj manželský sľub, som si vychutnala naplno – ani deti som v tú chvíľu nevnímala – a pocítila som veľkú vďačnosť za tento dar a prosila som o silu vytrvať v dobrom aj v zlom.

Ešte sa mi páčilo, že po omši bolo pohostenie – síce skromné, ale o to srdečnejšie v rozhovoroch a v záverečnom upratovaní našich malých slečien

Barbora:

Som vďačná za možnosť obnoviť si manželské sľuby. Pre mňa to bolo o to vzácnejšie, že môj manžel, ktorý nie je veriaci, sa opäť postavil so mnou pred oltár a mohli sme spoločne prosiť Pána Boha o večnú lásku a aj za prítomnosti nášho syna.

Zuzana:

Milá akcia, kde sme sa cítili medzi svojimi. Veľmi sa nám páčili obetné dary a veselý spevácky zbor.

Text: Maťa Antalíková, sr. Andy Miklovičová, FMA

Foto: Ján Drgoň