Oznamy na 6. nedeľu v Cezročnom období – 12. február 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok sv. Cyrila a Metoda, hlavných patrónov našej diecézy a zároveň 15. výročie vzniku diecézy.
Budúca nedeľa je 7. nedeľou v Cezročnom období.

  1. Dnes o 15.30 hod. bude Rodinný karneval v Kaťáku pre deti a rodičov. Tešíme sa na vás.
  2. Zajtra začína Národný týždeň manželstva. Zapojíme sa do neho aj v našej farnosti sv. omšou a príhovorom pre manželov s obnovením manželských sľubov – v stredu 15. februára o 17.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca.
  3. V stredu bude Birmovanecké maxistretko o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
  4. V sobotu je Ples rodičov a priateľov našej školy v Kolačíne, podarilo sa vypredať všetkých 150 vstupeniek.
  5. V nedeľu bude februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle. Bude s hosťom na tému: Digitálni rodičia v Dubnici nad Váhom. Je otvorené aj pre ostatných rodičov. Chceme sa všetci povzbudiť v mediálnej výchove detí, ktorá sa dnes javí ako nevyhnutná, aby sa deti a mladí nestratili v novom digitálnom kontinente. Viac info o našej ponuke nájdete na nástenke alebo o celom projekte na webe www.digitalnirodicia.sk.
  6. V našej farnosti v službe mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania boli znovu potvrdení otcom biskupom títo naši bratia: Karol Benko, Peter Mišák, Ivan Rajec, Jozef Štefún ml., Andrej Babulík, Miroslav Šupák a novým povereným je František Markovič. V službe je zapojený aj akolyta Rastislav Kolman a diakon Alojz Svedek. Ďakujeme im za ich službu.
  7. Cez jarné prázdniny pozývame deti 3. – 6. ročníka ZŠ od pondelka do štvrtka na prímestský tábor s názvom Saleziánske prázdniny. Bližšie informácie nájdete na nástenke, na webe alebo našich sociálnych sieťach saldub a SCVČ Laura. Prihlášky sú aj na stolíkoch v kostoloch.