Oznamy na 7. nedeľu v Cezročnom období – 19. február 2023

Liturgický kalendár:
V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa a bude aj pôstna zbierka na charitu.

  1. Dnes je februárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život s témou DIGITÁLNI RODIČIA. Toto stretnutie je otvorené pre všetkých rodičov o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
  2. Na popolcovú stredu budú sväté omše ako zvyčajne v daný deň a teda: v Kostole sv. Jakuba o 6.30 a 18.00 hod. a v Kostole sv. Jána Bosca o 17.00 hod. a pridávame sv. omšu pre školu v Kostole sv. Jakuba o 7.50 hod. a v Prejte o 15.45 hod.
  3. Vo štvrtok začíname aj so špeciálnou ponukou pôstnych katechéz – Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca. Tohtoročné katechézy chceme venovať téme modlitby a ako v nej rásť.
  4. Vo štvrtok je stretnutie prípravkárov a v piatok stretnutie animátorov.
  5. V piatok po mládežníckej sv. omši bude Kaťák pre rodiny. Ste srdečne pozvaní. A naši miništranti odchádzajú na celoslovenské víkendové stretnutie do Žiliny.
  6. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období v piatky o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. V nedele ako tradične na Dubnickej kalvárii so začiatkom o 15.00 hod.
  7. Milí rodičia, ešte je pár voľných miest na jarný prímestský tábor. Pozývame deti od 3. – 6. ročníka ZŠ zažiť Saleziánske prázdniny 27.2. – 2.3. od pondelka do štvrtka. Bližšie informácie nájdete na nástenke, na webe alebo na našich sociálnych sieťach saldub a SCVČ Laura.
    Prihlášky sú aj na stolíkoch v kostoloch.