Keď sa oslavuje dar

Prirodzenou súčasťou osláv sú dary v akejkoľvek podobe. Sú to kvety, prípadne torty alebo aj niečo veľmi hodnotné. Dary sa dávajú. My sme jeden významný oslavovali.
V našej komunite sme 4. septembra 2016 oslavovali dar – život našej sestry Majky Bartovej, ktorá vekom dospela k významnej méte: životnej sedemdesiatke.

Počas príhovoru z jej úst zaznelo: „Ďakujem Bohu za dar viery, že ho môžem poznať. Za dar, že som mohla učiť deti a mladých a za dar povolania. Ako pätnásťročná som čítala životopis don Bosca a to rozhodlo. Takto chcem žiť.“

Náš dom sa naplnil pestrofarebným spoločenstvom. Prišli členovia saleziánskej rodiny, exalievy, rodiny a mladí. Bola to zároveň oslava spoločenstva.

Ako povedal jeden významný človek, nezáleží na tom, koľko človek žije, ale ako žije. Majkin život je plný sebadarovania a saleziánskeho optimizmu.

V prípade tejto našej sestry-oslávenkyne je  naozaj za čo ďakovať.

(Eva Rušínová FMA)