Aj keď vonku počasie už nie je najkrajšie, do prírody na chatu v Slávnickom Podhorí sa vybral v dňoch 20.-21.11. 2015 náš detský zbor 100 & 1 ovečka.

cirkus, stratený klobúk principála, príroda, svätá omša, hry, film a ďalšie aktivity poslúžili na uvoľnenie a utuženie vzťahov medzi členmi zboru. Hlavným dôvodom sústredenia bol nácvik adventných a vianočných piesní za doprovodu hudobných nástrojov .
“ Chata detského zboru bola naozaj živá. Veď predsa 35 ľudí ( z toho 25 detí ) je naozaj veľa. Po celej chate sa niesol detský krik a smiech. Pre zbor to znamená kopec zábavy ale i práce v podobe nacvičovania nových piesní. Ako každé sústredenie, tak i toto sa nieslo v určitom znamení. Tentokrát to bol CIRKUS. I keď možno unavení, ale predsa s úsmevom na tvári, naplnení zážitkom spoločenstva, sme odchádzali domov. Tešíme sa na každé naše stretnutie a obohatenie liturgie. “ (Andrea Pilná)
Vďaka za pomoc animátorkám, ktoré sa venovali deťom a pripravovali program a stravu pre deti.
Vďaka aj za prítomnosť saleziána don Peťa Maguru a sestry Danky Oremovej, ktorí venovali svoj čas pre dobro mladých.