Naše dievčatá sa zúčastnili šiesteho ročníka celoslovenského floorballového turnaja, ktorý organizovalo Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici. Vybojovali krásne 4. miesto.
Gratuľujeme!