Záhradné vodné hry sa naozaj uskutočnili!
Otvorenie SCVČ bolo 03.09.2015 o 15:00 hodine.
Prítomné deti spolu s rodičmi zažili peknú atmosféru radosti, spoločných hier, ale aj možnosti vzájomne sa spoznať, porozprávať a vymeniť si skúsenosti.
Rodičia mali možnosť porozprávať sa s jednotlivými vedúcimi a prihlásiť dieťa do niektorého záujmového útvaru.