Viera do vrecka: O Márii trochu inak

O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás. Pozvanie do relácie prijal maltský exorcista a exercitátor páter Elias Vella, redemptorista Rastislav Dluhý a biblická teologička, saleziánka Dagmar Kráľová.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Viera do vrecka: Kňaz alebo psychológ?

Rozhovor medzi štyrmi očami, diskrétnosť, empatia… Profesie kňaza a psychológa sa môžu niekomu zdať podobné, možno až nahraditeľné jedna druhou. V najnovšej relácii Viera do vrecka sme zašli za odborníkmi a zisťovali sme, na ktorého sa kedy obrátiť.

Čo je príčinou duševných chorôb a aký je rozdiel medzi psychológom a psychiatrom objasní český psychiater, spisovateľ a gréckokatolícky kňaz Max Kašparů.

Na otázky ako vyzerá návšteva psychológa a čo je jej cieľom odpovie  klinická psychologička a autorka brožúrky Kňaz alebo psychológ? z vydavateľstva Don Bosco Judita Stempelová.

Dokáže psychické zdravie ovplyvniť duchovný život? Opýtali sme sa saleziána Cyrila Slíža, ktorý je kňazom a zároveň psychológom. Prezradí, v čom vidí prínos kňaza a psychológa a prečo sú muži menej otvorení odbornej pomoci.

Dokáže viera a duchovný život nahradiť pomoc psychiatra alebo psychológa? Ako správne vnímať obdobie krízy poradí pastorálna poradkyňa sr. Marta Andraščíková SSS.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.


Úryvok z brožúrky Kňaz alebo psychológ?

„Mnoho ľudí od kňazov očakáva, že budú pre nich psychológmi. Potom bývajú sklamaní z ich usmernenia či časového obmedzenia. Kňaz však v rámci svätej spovede nemá dostatok času na podrobnú analýzu prípadu, i keď sa dopytuje na isté okolnosti, ktoré spovedajúci neraz zahmlieva. Ak kňaz potrebuje viac času na analýzu, sám spovedajúcemu odporúča, aby za ním ešte prišiel inokedy. Niekomu môže kňaz odporučiť návštevu lekára, psychológa alebo aj psychiatra. Tu ľudia najčastejšie prežívajú sklamanie.“

(zdroj: www.saleziani.sk)

Viera do vrecka: Otec a dcéra

Čo potrebuje dcéra od otca, aby z nej vyrástla zrelá žena? Prečo je jeho úloha nezastupiteľná a čo s tým, ak otec vo výchove chýba?

Pohľad otca ponúkne Ján Balažia autor brožúrky s názvom Otec a dcéra. Ako vznikli naše problémy z vydavateľstva Don Bosco.

O svoje skúsenosti a svedectvo sa s nami podelí rodina Gajdošovcov z občianskeho združenia PreRodiny, ktoré organizuje zážitkové programy Otec a dcéra.

O vzťahu s otcom porozpráva víťazka Gospeltalentu z roku 2013 mladá speváčka Slávka Tkáčová a nebudú chýbať ani rady otca Juraja Sedláčka, autora knihy Otcovské rany.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

Viera do vrecka: Prečo sa mám postiť?

Pôstne obdobie sa nám niekedy môže javiť ako namáhavý a nie vždy úspešný boj so sebou samým. Prečo to vlastne robíme? O predsavzatiach, význame pôstu a osobnej skúsenosti s ním porozprávajú kňazi Marek Orko Vácha, Cyril Brázda OFM a Marián Gavenda.

Český kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a známy spisovateľ Marek Orko Vácha prezradí, prečo je podľa neho pôstna doba jednou z najkrajších období v roku. Vysvetlí, prečo je dobré trénovať pevnú vôľu a poodhalí mystickú rovinu pôstu.

Jeden zo svahov pohoria Javorníky neďaleko Lysej pod Makytou ukrýva kamennú františkánsku pustovňu Premenenia Pána. Podľa vzoru svätého Františka z Assisi tu pustovníckym spôsobom života žijú traja bratia františkáni, medzi nimi kňaz br. Cyril Brázda OFM. V atmosfére ticha a skrytosti nám porozprával, ako vytrvať v modlitbovom zápase a tiež o tom, ako sa prostredníctvom pôstu môžeme stať príhovorcami a zvolávať na svet Božie požehnanie.

Niekoľko tipov ako si dobre zvoliť pôstne predsavzatie a vytrvať v ňom až do konca nám dal aj otec Marián Gavenda autor brožúrky z vydavateľstva Don Bosco s názvom Pôst neznamená len nejesť mäso.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

(zdroj: www.saleziani.sk)