Viera do vrecka: O Márii trochu inak

O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás. Pozvanie do relácie prijal maltský exorcista a exercitátor páter Elias Vella, redemptorista Rastislav Dluhý a biblická teologička, saleziánka Dagmar Kráľová.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

(zdroj: www.saleziani.sk)