Dubnická mariánska púť s návštevou z Azerbajdžanu

V dňoch 6.-8. septembra sa v dubnickej farnosti konala mariánska púť, ktorá má v našom meste naozaj silnú tradíciu. Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli už 275. výročie začiatku pútí.

Piatkovú sv. omšu celebroval niekdajší správca farnosti don Marián Valábek, SDB, ktorý sa dlhé roky venuje sprevádzaniu snúbencov, či riešeniu problémov a kríz manželov a rodín.

Po svätej omši bolo pre prítomných pripravené divadelné predstavenie pod taktovkou don Antona Červeňa reflektujúce pohľad dnešnej mládeže na vieru, na jej prežívanie v minulom režime, či v iných zemepisných šírkach a dĺžkach.

Hlavným celebrantom sobotňajšej svätej omše bol biskup Mons. Vladimír Fekete, SDB, ktorý v súčasnosti pôsobí ako apoštolský prefekt Azerbajdžanu. V homílii okrem spomienky na príchod slaeziánov do Dubnice nad Váhom povzbudil veriacich k hľadaniu osobného šťastia. Pripomenul, že ho je možné nájsť až vtedy, keď sa naplno odovzdáme Božiemu zámeru, ktorý s nami má. „Osobne som presvedčený, že každý náš krok smerom k Pánu Bohu alebo k Panne Márii, každá námaha a obeta s tým spojená je akousi výzvou pre Pána Boha, aby nás požehnával. On sa vo svojej štedrosti predbehnúť nenechá a ak sme my ochotní a schopní zrieknuť sa svojho pohodlia, priniesť nejakú obetu, každý takýto maličký krôčik z našej strany prináša a ponúka ako odpoveď Božiu milosť,“ priblížil don Fekete, ktorý v Azerbajdžane pôsobí už 10 rokov a je zároveň prvým slovenským saleziánom, ktorý bol menovaný na biskupskú hodnosť. Jeho príhovor zo sv. omše nájdete tu: https://youtu.be/9rX_jNw5Hs0

Po slávnostnej svätej omši sa konala procesia k soche Panny Márie na Námestie Matice slovenskej. Vo večerných hodinách bola v Kostole sv. Jakuba príležitosť modlitby chvál.

Posledný deň púte začal slávnostnou sv. omšou o 10-tej hodine, ktorú celebroval don Anton Červeň. Počas nej sa prítomným prihovoril najskôr cez paradoxy dnešnej doby, apeloval na dôležitosť krížov v našich domovoch, na obnovu čistoty srdca, no venoval sa aj nenahraditeľnosti lásky matky. Jeho príhovor zo sv. omše nájdete tu: https://youtu.be/ZeMrAQWa_fg

Poslednou časťou púte bolo otvorenie oratória v Katolíckom dome.

Je to veľmi krásna tradícia, kde sa ľudia naozaj storočia prichádzajú modliť a uvedomujú si, že sme pútnici nielen tu, v chrámoch, ale že sme aj pútnikmi do nebeského kráľovstva. Sme vďační, že to všetko mohlo prebehnúť v pokoji. Aj ľudí bolo veľa a myslím, že radi chodia a tešia sa, že môžu osláviť Nebeskú Matku a viac sa priblížiť k Pánu Bohu,“ priblížil správca farnosti don Marián Bielik, SDB. „Tento rok sme si chceli pripomenúť výročie 50 rokov saleziánov v Dubnici nad Váhom. Tak so všetkou vďačnosťou, ale aj s pokorou a s tým, že Boh tu cez nás chcel aj chce mladým niečo povedať,“ dodal.

autor: Mária Badačová