Zapojme sa do modlitby sv. ruženca

V mesiaci október Vás srdečne pozývame na modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:25 hod. pred sv. omšou.

Počas týždňa sa predmodlievajú jednotlivé spoločenstvá nasledovne:

 

Pondelok: Sestry saleziánky + Modlitby matiek

Utorok: Seniori

Streda: Saleziánski spolupracovníci

Štvrtok: Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho

Piatok:Ružencové bratstvo + Bratstvo Božského Srdca

Sobota: Katolícka charizmatická obnova

Nedeľa: Bratia saleziáni

 

Ružencová Panna Mária, oroduj za nás!