Začali sme adventné obdobie

Piatok 25.11. 2022 v popoludňajších hodinách mnohé rodiny využili možnosť vyrobiť si vlastný
adventný veniec u sestier saleziánok v Laure. V nedeľu počas prvej adventnej nedele mohli veriaci
priniesť pri každej svätej omši svoj veniec na požehnanie. A nazbieral sa ich utešený počet. Nech nás
tento symbol blížiacich sa Vianoc sprevádza počas nasledujúcich dní.