Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 4. december 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Filipa Rinaldiho, kňaza, zakladateľa Sekulárneho inštitútu dobrovoľníčok don Bosca.
V stredu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÝ SVIATOK Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.
Sv. omše budú: v Kostole sv. Jakuba o 6.30, 7.50 (školská) a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 15.45 hod., /v penzióne Dubina o 9.00 hod./
Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa. Povzbudzujeme vás ku každodennej modlitbe pri rodinnom adventnom venci.

 1. Dnes o 15.00 hod. je Korunka Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Jakuba.
 2. Dnes je decembrové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život. Budeme sa pripravovať na sviatosť zmierenia, ktorú príjmu deti v nasledujúcom týždni.
 3. Od stredy naši birmovanci prechádzajú na týždenné stretnutia v menších skupinách.
 4. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie rodičov našej farnosti, ktorých deti žijú v duchovnom povolaní /kňazskom, alebo zasvätenom živote/.
 5. V piatok pozývame mladých po mládežníckej sv. omši na animovaný večer.
 6. V sobotu o 15.00 hod. bude výročná konferencia saleziánov spolupracovníkov v Katolíckom dome.
 7. Budúcu nedeľu vás pozýva Rada rodičov našej cirkevnej ZŠ na Predvianočné zastavenie do Katolíckeho domu po sv. omšiach o 9.00 a 11.00 hod. Príďte si posedieť pri punči a koláčiku alebo plnených lokšiach. Môžete si kúpiť domáce oblátky, med i slané či sladké vianočné pečivo od našich rodičov. Kúpou dobrôt a školského časopisu podporíte našu školu a škôlku. Tešíme sa na vás.
 8. Sviatosť pomazania chorých budeme v našej farnosti udeľovať v pondelok 12. decembra o 18.00 hod. pri sv. omši. O 17.00 hod. budeme k dispozícii na sv. zmierenia.
 9. Spovedanie chorých po domoch bude v utorok 13. decembra. Zapísať ich môžete v sakristiách našich kostolov.
 10. Zbierka na charitu vyniesla 1870 €. Vďaka za vašu štedrosť.
 11. Ďakujeme všetkým darcom bicyklov pre Afriku ako aj zamestnancom cirkevnej školy za spoluprácu a ich dočasné uloženie. Vyzbieralo sa približne 160 kusov. Vďaka patrí aj chlapcom a mužom, ktorí bicykle naložili a pripravili na prevoz do Ostravy.
 12. Vzhľadom na to, že sa často opakujú otázky zo strany veriacich v našej farnosti na tému spôsobu prijímania Eucharistie, chceme pripomenúť vyhlásenie biskupov Slovenska:
  Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. V našej farnosti plne akceptujeme toto rozhodnutie a rozdávame sv. prijímanie ako ste si všimli aj do úst aj na ruku. Nie je správne pokladať nijakú z týchto foriem za viac zbožnejšiu. Keďže liturgia je prispôsobená prijímaniu po stojačky, povzbudzujeme vás, aby ste Eucharistiu prijímali po stojačky.