Túžba prvoprijímajúcich detí sa naplnila

Sobota 26. mája bola pre 124 detí našej farnosti dlho očakávaným dňom. Prvýkrát prijali Eucharistiu na dvoch slávnostných sv. omšiach vo farskom Kostole sv. Jakuba. Celebroval ich pán farár don Marián Bielik SDB, ktorý deti a ich rodičov pripravoval počas roka nedeľnými katechézami. Koncelebrujúci don Peter Štellmach SDB sa prítomným prihovoril v homílii. Koncelebroval aj dubnický rodák páter Branislav Štefún CM, lazarista, ktorý mal medzi deťmi svoju neterku.

Príbuzní si pred začiatkom mohli pozrieť videoprezetáciu z prípravy detí v Katolíckom dome, na sv. omšiach a na hodinách náboženstva v škole. Radosť a spontánnosť detí sa naplno prejavila pri speve piesní s hudobným sprevádzaním manželov Liškovcov a Filipa Siekla. Medzi obetnými darmi priniesli aj symbolické srdcia pre Ježiša, na ktoré si napísali svoje predsavzatia, túžby a prosby. Vo veľkom ovčinci s ikonou Dobrého pastiera mal každý ovečku s menom. Dali ich tam po prvej sv. spovedi na sviatok Božieho milosrdenstva. Osem ovečiek pribudlo do ovčinca po krstoch prvoprijímajúcich.

Deti vo veľkom počte prišli aj v nedeľu. S chuťou si namiesto katechézy zaspievali svoju obľúbenú hymnu – Ježiš si tu medzi nami. Viaceré si museli privstať na ranné sv. omše, lebo odchádzali do školy v prírode. Počas celej prípravy sa deti zapájali do liturgie čítaním prosieb, nosením obetných darov a chlapci najmä miništrovaním. A nesklamali ani deň po finále. Jeden z nich povedal, že sa mu hostia veľmi páči. Najmä tá veľká, ktorú pán farár zdvíhal pri premenení. Najradšej by ju mal aj doma, zabalil by ju a chránil. Ale potom sa nechal presvedčiť, že najbezpečnejším „obalom“ na hostiu je jeho čisté srdce.

Slávnosť sa konala na spomienku sv. Filipa Neriho, patróna detí . Deťom a mladým, ktorí sú v ustavičnom pohybe, často opakoval: „Blažení ste, vy mladí, ktorí máte toľko času robiť dobro! Buďte veselí, ale nehrešte!

(text: Stanislava Prítrská; foto: Ján Rajec)