ONLINE PRIHLÁŠKA na letný pobytový tábor „HOLLYWOOD“

Poď s nami!

Spoločný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili tretí až deviaty ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, nachádzajúce sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 6 dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod vedením saleziánov a sestier saleziánok.

Ako a prečo robíme letné tábory?

Pobytový tábor je možné zrealizovať pod jednou podmienkou: je za ním veľa nadšených ľudí, ktorí si „vychutnávajú“ leto tak, že sa obetujú pre druhých. Nás motivuje viera a láska k mladým podľa vzoru dona Bosca.

Termín 16. – 22.  júl 2018
Vek ukončený 3.-6. a 7.-9. ročník ZŠ(program bude spoločný, ale aj delený na starších a mladších)
Miesto Podskalie (pri Považskej Bystrici) www.podskalie.sk
Prihlasovanie  ONLINE alebo cez vytlačenú prihlášku do 16. júna 2018

Poplatok                                     

Cena tábora je 120€. Poplatok zahŕňa dopravu, ubytovanie, 6x denne stravu, tričko a materiál používaný na programe. Oproti komerčným táborom je to omnoho nižšia suma, pretože naši animátori robia túto službu nezištne a chceme vyjsť v ústrety aj rodinám, ktoré by si tábor pre svoje deti nemohli inak dovoliť.

Spôsob úhrady

  1. Prevodom na účet po prijatí potvrdzujúceho mailu, v ktorom nájdete variabilný symbol. Do poznámky uveďte meno dieťaťa. Platbu treba vykonať najneskôr do 16.6.2018.
  2. Alebo osobne hotovosťou po sv. omši. Peniaze môžete dať ktorémukoľvek saleziánovi.

Storno podmienky:

  1. Pri odhlásení po 16.6.2018 sa vracia 70 % uhradenej sumy.
  2. Žiadajte mailom: magurasdb@gmail.com.

Informovaný súhlas, lekárske potvrdenie, čestné prehlásenie

V deň nástupu na tábor Vás láskavo žiadame priniesť vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré nájdete na vytlačenej prihláške alebo si ho môžete stiahnuť  tu: tlačivo na stiahnutie.

!!! Bez týchto potvrdení nebude dieťa prijaté na tábor !!!Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“.