Turistický krúžok na Choči

IMG_9960

Na našej škole úspešne funguje aj bohatá krúžková činnosť. Medzi obľúbené krúžky patrí zaiste aj turistický krúžok pod vedením saleziánky spolupracovníčky p. učiteľky Kubovej. Krúžok spája nielen žiakov rozličných vekových kategórií, ale aj ich rodičov. Každý mesiac na nich čaká nový objavný výlet do širšieho okolia nášho mesta.

V závere školského roka býva už tradične výlet celovíkendový, spojený s nocovačkou. V tomto školskom roku to vyšlo na posledný májový víkend. Ako cieľ bola zvolená Orava. Totiž v Dolnom Kubíne teraz pôsobí sr. Peťková FMA, ktorá donedávna učila na našej škole a bola aj aktívnou členkou turistického krúžku. Takže aj pre žiakov to bola príležitosť sr. Martu navštíviť, a zároveň spoznať aj niečo z prírodných pokladov oravy. Neďaleko domu sestier saleziánok v Dolnom Kubíne sa nachádza impozantný vrch – Choč. Toto bol cieľ sobotnej túry. I keď predpoveď počasia vyzerala hrozivo, nestrácali sme dôveru v Božiu ruku. A skutočne sa vyplatilo. Po namáhavom výstupe sme si mohli naplno vychutnať nádherné pohľady na široké okolie. I keď tento výstup patril k tým náročnejším, zvládli ho napokon všetci. Búrky nás úspešne obchádzali, takže sme si pri návrate mohli vychutnať ešte aj opekačku v lone krásnej prírode.

Deň bol síce únavný, no deti sa z neho rýchlo otriasli. Večer si vymysleli pre dospelákov rôzne divadelné scénky, pri ktorých sme sa všetci dobre zabávali. Napokon sa predsa len podarilo všetkých uložiť na nočný odpočinok, aj keď sme si museli vypočuť rôzne vtipné poznámky typu: „spánok je najväčšia nuda“, a podobne. V nedeľu po sv. omši sme ešte pred návratom vyskúšali miestny aquapark, a potom sme už cestovali domov. Keďže bolo ešte potrebné porobiť aj školské úlohy a čosi sa naučiť.

Bol tu skutočne krásny výlet, naozajstná bodka tohtoročného turistického krúžku. Je pravda že leto sa ešte len začína, ale pre školské krúžky príde príležitosť znova až od septembra. Takže neváhajte a pridajte sa k nám.

(don Jozef Ragula SDB)