Počas pôstu Vás pozývame zapojiť sa spolu s nami do projektu Tehlička pre Sýriu, v ktorom môžeme prejaviť našu konkrétnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú a na ktorých sa už takmer zabudlo: deti a rodiny v Sýrii, ktorú už 5 rokov ničí vojenský konflikt.

Finančné prostriedky, ktoré vyzbierame aj vďaka vám, budú použité na materiálnu pomoc pre viac ako 400 rodín, na školské pomôcky pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity a letné tábory pre približne 2000 detí a mladých, či na opravu bombou poškodeného saleziánskeho centra.