Svätý Otec sa s nami rozlúčil v Šaštíne

Po stretnutí s mladými v Košiciach svätý Otec strávil posledný deň svojej návštevy na Slovensku v Šaštíne. Na miesto, kde pred viac ako dvoma desaťročiami  mohli stretnúť veriaci dnes už svätého Jána Pavla II., aj tentokrát prišli ľudia z celého Slovenska. Tejto udalosti sa zúčastnili aj Dubničania, ktorí o 5:00 ráno štartovali dvoma autobusmi od Katolíckeho domu, aby stihli s predstihom svätú omšu o 10:00 celebrovanú pápežom Františkom, pre ktorého to bol posledný bod jeho programu.

Cesta ubiehala sprvoti rýchlo, v autobuse panovala dobrá nálada a trocha ospalosti. Spomalenie však neskôr priniesli kolóny, ktoré z pôvodnej jeden a pol hodinovej plánovanej cesty spravili štyri a polhodinovú. Účastníci však zahnali stres a nervozitu z neskorého príchodu ružencom a mariánskymi piesňami.

Okolo 9:30 sa dopravili do túžobne očakávaného Šaštína, na záchytné parkovisko. Pohľad na množstvo autobusov, ktoré tam už stálo, navodzoval dojem, že sa chystá niečo veľkolepé. Cesta však ešte neskončila. Bolo potrebné prejsť 2,5 km pešo na rozľahlé pole vedľa Šaštína, kde bolo dostatok miesta pre všetkých, ktorí prišli. Veľký zástup ľudí sa teda presúval po naprieč Šaštínom, v ktorom polícia a vojaci riadili dopravu. Občas vznikali prestoje z veľkého množstva ľudí, ktorí kráčali iba po úzkom chodníku. Každý si prial byť čo najrýchlejšie na konci cesty, ktorá za týchto podmienok trvala okolo 30 minút. V dave to žilo očakávaním a ľudia stretli raz tých, s ktorými cestovali a raz úplne nových ľudí, pričom všetkých spájal rovnaký cieľ. Dostať sa do areálu pútnickej svätyne, kde bude mat sv. Otec omšu. Počas tejto „púte“ sa v určitom okamihu naskytla unikátna príležitosť pápeža Františka v tesnej blízkosti, ktorý prechádzal po ceste v papamobile, hneď vedľa davu. Po tomto momente sa srdcia kráčajúcich upokojili  a s nadšením sa posúvali ďalej. Po príchode ku areálu, kde každý musel prejsť bezpečnostnou kontrolou. Potom organizátori zaradili prichádzajúcich do sektorov s voľným miestom. Pohľad na toľko ľudí vzbudzoval úžas. Všetci v teple a väčšinou po stojačky sledovali sv. omšu. V areály bolo pripravených desať veľkých veľkoplošných obrazoviek, aby všetci mohli dobre vidieť, čo sa deje pri oltári, nakoľko niektorí boli aj dvesto metrov ďaleko od hlavného „stejdžu“.

Pretože bol sviatok Panny Márie Sedembolestnej, pápež František sa Slovákom prihovoril v kázni, v ktorej vyzval Cirkev na Slovensku, aby podľa vzoru Panny Márie kráčala za Kristom a nezostala stáť. A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“ boli jeho slová. Na omši koncelebroval slovenský biskupský zbor, početní biskupi z iných krajín a viac ako 500 kňazov.

Na konci liturgie sv. Otec položil pred sochu Panny Márie sedembolestnej zlatú ružu na znak osobitnej náklonnosti pápeža. Po tomto úkone a po rozlúčení sa s tisíckami veriacich, sa za pomoci svojho sekretára a v sprievode ďalších kňazov presunul ku autu, ktoré ho malo odviesť priamo na letisko.

Tým sa návšteva sv. Otca na Slovensku skončila, avšak jeho posolstvo ostalo aj po jeho odchode v srdciach všetkých tých, ktorí s vierou a láskou prijali jeho slová…

Autor: Mária Gajdošová, Marek Hudec

Niektoré myšlienky pápeža Františka z homílie v Šaštíne:

Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále bojujú.

Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo „sedieť naraz na dvoch stoličkách“. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla, a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo On ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha.

Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slzí, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou.

Všetky posolstvá sv. Otca je možné nájsť tu:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107&fbclid=IwAR0aHGJQFGDyt7sfONnvEm5mAZzJi-QMsB01lYtmwyafCDvsoc7L8Wn0Zps