Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 19. september 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
V utorok je sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu.
Vo štvrtok je spomienka svätého Pia z Pietrelciny, kňaza.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v Kaťáku maxistretko miništrantov. Začíname novú miništrantskú súťaž, pozývame aj nových chlapcov od 3. ročníka ZŠ a starších.
 2. Začali sme prípravu na prvé sväté prijímanie. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude budúcu nedeľu 26. septembra o 15.00 hod. Stretneme sa pri Kaťáku. Prihlásilo sa asi 120 detí.
 3. Nový birmovanci budú mať v stredu o 19.00 hod. druhé maxistretko. Prihlásiť sa ešte dá osobne na fare v utorok od 15.00 do 16.30 hod.
 4. „Starí“ birmovanci, ktorý v sobotu o 10.30 hod. príjmu sviatosť birmovania z rúk otca Mareka Hriadeľa gen. vikára, budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. duchovnú obnovu s nácvikom a v piatok o 16.30 hod. príjmu sviatosť zmierenia spolu s ich príbuznými.
 5. Začíname s novou ponukou pre všetkých, starších aj mladých, ktorí sa chcú prehĺbiť v poznaní Svätého písma a modlitbe s ním. Ponuka Lectio divina bude každý štvrtý štvrtok v mesiaci v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. Vo štvrtok ste vítaní.
 6. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca sa slovenskí biskupi rozhodli vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu.
  Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.
 7. Len pre Prejtu a kostol sv. Jána Bosca ráno:
  Dávame Vám do pozornosti možnosť podporiť Projekt Pamätník a miesto odpočinku pre nenarodené deti v Dubnici nad Váhom zakúpením medovníka u našich dobrovoľníkov vonku pred kostolom.