Stroj času: 7 dní v týždni za 1,5 hodiny

Fotka Saleziánske stredisko "Kaťák" v Dubnici nad Váhom.

V nedeľu 5. novembra 2017 sa uskutočnilo už druhé popoludnie pre deti v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie. Témou bola nedeľa ako vyvrcholenie dní celého týždňa, kde sa deti cez jednotlivé hry a aktivity týždňa (inšpirované sebou i rodičmi) prepracovali až ku spoločnému stretnutiu v kostole.

Fotka Saleziánske stredisko "Kaťák" v Dubnici nad Váhom.

S celým pripraveným programom sme sa snažili byť verní odkazu a naplneniu myšlienky tohto podujatia od „síce dočasne neprítomného, ale v našich srdciach a mysliach stále prítomného“ minuloročného organizátora don Petra Štellmacha: V bežnom zhone, kedy sme všetci rozlietaní za prácou (aktivity 6 dní) niekedy zabúdame, kde je ukrytý náš spoločný najväčší poklad (nedeľa-kostol-odmena). Sladký keksík je pre deti len malou ochutnávkou nebeského pokrmu, ktorý deti už čoskoro príjmu.“

Fotka Saleziánske stredisko "Kaťák" v Dubnici nad Váhom.

Za najmladšie animátorky zhodnotila podujatie Valentína: „Dnešný deň bol veľmi super. Deti boli strašne super, poslúchali, zapájali sa do aktivít i keď sa niektorým nechcelo. Tanec, vyrábanie obálok, príklady, motokáry, upratovanie – deti zvládli úplne super. Na konci dostali sladkú odmenu nielen deti, ale aj animátori. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť!“

Fotka Saleziánske stredisko "Kaťák" v Dubnici nad Váhom.

Aj my ďakujeme saleziánom, všetkým animátorom, rodičom i 108 deťom za akčné a obohacujúce nedeľné popoludnie!

(sr. Elena Holá, FMA)


Fotografie z popoludnia nájdete tu.